การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืม

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงลืม 

โรคหลงลืม หรือ Alzimer’s เป็นแค่อาการแสดงอย่างหนึ่งของโรคเช่น พูดซ้ำๆ จำลูกหลานไม่ได้ ลืมทานข้าว ลืมสิ่งของหรือกิจกรรมที่ทำไปแล้ว วิธีกลืนน้ำทำให้บุตรหลานวิตกกังวลและเป็นห่วง จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด 

ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ความหมายโดยทั่วไปของสมองเสื่อมคือ การด้อยประสิทธิภาพในการทำงานของสมองทุกๆ ด้าน แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำเลวลง การคำนวณ หรือการใช้ความคิดที่สลับ ซับซ้อน รวมถึงประสิทธิภาพทางการสื่อภาษา การแสดงอารมณ์ที่ผิดจากเดิม โกรธ ไม่กิน ไม่นอน สาเหตุของโรคสมองเสื่อม สมองเสื่อมจากวัยชรา โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ภาวะเลือดคั่งในสมอง  หรือเนื้องอกในสมอง  ภาวะขาดวิตามิน บี12 โรคติดเชื้อที่มีผลทางสมอง สมองเสื่อมจากการติดสุราเรื้อรังนานๆ

ผู้ดูแลหรือญาติอย่ามองว่าอาการนี้ผุ้สูงอายุบางท่านแกล้งทำนะคะ เป็นอาการที่เกิดขึ้นจริง ผู้สูงอายุแต่ล่ะท่านอาจมีอาการเด่นแตกต่างกันไป เช่น ลืมลูกหลาน แต่ทานข้าวได้ จำสถานที่ได้ เป็นต้นแต่ถ้ามีปัญหาด้านใด ก็ต้องดูแลด้านนั้นเป็นพิเศษ

ตัวอย่างวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงลืม

1.ผู้สูงอายุลืมการทานอาหารหรือกิจวัตรประจำวัน ต้องมีผู้ดูแลจัดอาหารให้ทา ยา หรือถึงขั้นไม่ยอมกลืนอาหารต้องพิจารณาใส่สายให้อาหารเป็รต้น

2.จำสถานที่ไม่ได้ ระวังการพลัดหลง เดินไปเรื่อยๆ คล้านหนีออกจากบ้าน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าไปไหน

3.จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมือนเดิม ปลอดภัยและผู้สูงอายุคุ้นเคย ลดความวิตกกังวล

4.ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ผู้ดูแลต้องค่อยๆบอกว่าทำแล้ว อย่าใช้อารมณ์กับผู้สูงอายุหรือโกรธนะคะ

5.พาไปพบแพทย์เนื่องจากมียาบางตัวที่สามารถชลอความเสื่อมของสมองได้

*ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรมีผู้ดูแลใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายและชวยทำกิจวัตรประจำวัน

ปารถนาดี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แสนสิริ โฮม แคร์

 

 

Visitors: 30,913