อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุช่ายเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 15000-16000 บาท/เดือน(รวมค่านักกายภาพ 1 ครั้ง/อาทิตย์)

ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง 18000/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง **มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ 22,000 บาท/เดือน

***ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ เหมาจ่าย 2000-2300/เดือน

 

Visitors: 39,652
แสนสิริ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางนา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบริ่ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พระราม2