แสนสิริ โฮม แคร์ สาขาสุขุมวิท 101/1

จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวน 23เตียง

ราคาพิเศษ 15000 บาท 

Visitors: 30,333