บริการของเรา

บริการของเรา

  1. รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย แบบประจำ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วย ระยะพักฟื้นหลัง   ออกจากโรงพยาบาล ต้องการผู้มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ไต เบาหวาน อัลไซเมอร์ เส้นเลือดสมองตีบ  อัมพาต แผลกดทับ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง เจาะคอ ต้องการการดูดเสมหะ การสวนปัสสาวะ ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง
  2. รับจัดส่งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล (PN,NA)เฝ้าไข้ที่บ้านทั้งรายวันและรายเดือน
  3. บริการให้ยาทางเส้นเลือดตามคำสั่งแพทย์

 

Visitors: 30,911